Privacy statement

Privacy statement:
Deze website wordt ge-exploiteerd door Gratissex.online. Persoonlijke gegevens van gebruikers van Gratissex.online -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Gratissex.online houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens:
De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Gratissex.online te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: Gratissex.online maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies:
Gratissex.online kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Clickgedrag:
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Persoonlijk:
Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Gratissex.online vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Gratissex.online het account beŽindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord:
Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Gratissex.online direct op de hoogte brengen.

Marketing:
Door als gebruiker je persoonsgegevens mee te delen aan Gratissex.online geef je uitdrukkelijk toestemming aan Gratissex.online om deze gegevens te verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. Het vermakelijken van gebruik van diensten geleverd door Gratissex.online
2. Het verzenden van nieuwsbrieven en SMS berichten
3. Het opstellen van gebruikersprofielen.

Gegevens van andere Gebruikers:
Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen:
Gratissex.online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.